Struktura

Struktura

Povijesno i sportsko društvo Hrvatski sokol Vinkovci ima nekoliko tijela koja brinu o radu. To su: Sokolsko vijeće, Nadzorni odbor i Predsjednik

Tijela PŠD “Hrvatski sokol” Vinkovci u mandatnom razdoblju od 5. ožujka 2023. do 5. ožujka 2027. godine.

Predsjednik:

Tihomir Marojević

Sokolsko vijeće:

Jozo Čavar

Željko Iveljić

Tihomir Marojević, predsjednik

Mirko Martinović, tajnik

Zvonimir Petrić

Hrvoje Smiljanić

Mario Škegro, zapovjednik Garde Hrvatskog sokola Vinkovci

Marin Šimić

Zlatko Virc

Nadzorni odbor:

Zvonimir Petričević

Ivan Pleš

Mirko Španić

Izdavački odbor:

Tihomir Marojević, Zvonimir Petrić, Željko Iveljić i Zlatko Virc

Odbor Garde Hrvatskog sokola:

Tihomir Marojević, Hrvoje Smiljanić i Mario Škegro