Sokolski vjesnik

Sokolski vjesnik

vjSokolski vjesnik je službeno glasilo Povijesnog i športskog društva Hrvatski sokol Vinkovci. Prvi broj je izašao u kolovozu 2001. godine i od tada izlazi redovno dva do tri puta godišnje. Donosi pregled aktivnosti Hrvatskog sokola Vinkovci.

Glavni urednik Sokolskog vjesnika je mr. sc. Zlatko Virc. Tiska se u 150 primjeraka i dijeli se besplatno čalnovima i prijateljima.
Uredništvo danas čini nekoliko članova Hrvatskog sokola.